NVŠ – kelias į ateities kūrybines vizijas

Viskas labai patiko. Galėtų tokių veiklų daugiau būti mokykloje

Man viskas atrodo gana įdomu, esu pasiruošęs viską išbandyti

Viskas patiko! Viskas buvo labai gerai

 

 

Tokiais ir panašiais žodžiais mokiniai iš visos Lietuvos vertino išbandytas naujas neformaliojo ugdymo programas. Per 8 mėnesius 8–10 klasių mokiniams buvo pristatyta net 20 UAB „Biznio mašinų kompanijos“ ruoštų neformaliojo ugdymo programų, kurias išbandė daugiau nei 400 Lietuvos mokinių.

 

Aišku viena: vien formalaus švietimo šiandien nebepakanka, todėl norint ugdyti šiuolaikinio jaunimo vertybes, skatinti jų kūrybinės galios ir prigimtinių gabumų vystymąsi ypatingas dėmesys imtas skirti neformaliajam mokinių švietimui. Ir nors nuo 2014 metų šalyje daugėjo tiek neformaliojo vaikų švietimo, tiek formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų, vis dar jaučiami dideli neformalaus ugdymo pasiūlos netolygumai geografiniu atžvilgiu.

 

Suprasdama neformaliojo ugdymo svarbą Lietuvos jaunimui, UAB „Biznio mašinų kompanija“* prisidėjo prie Lietuvos neformaliojo švietimo centro vykdyto projekto, kurio tikslas buvo sukurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą savivaldybėse, padidinti paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaryti vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius ir pasiūlė mokiniams iš įvairių Lietuvos savivaldybių plėsti savo kompetencijas neformalaus ugdymo užsiėmimuose, kurie buvo organizuoti keturiose pagrindinėse srityse:

1. Fiziniai, gyvybės ir žemės ūkio mokslai.

2. Sveikatos ir veterinarijos mokslai.

3. Socialiniai, ugdymo mokslai ir teisė.

4. Menai.

Siekiant kuo didesnio mokinių susidomėjimo ir įsitraukimo į neformaliojo ugdymo veiklas, UAB „Biznio mašinų kompanija“ mokiniams pasiūlė programas, kurios išsiskyrė inovatyvumu, aktyviu bendruomeniškumo skatinimu, turinio temų platumu ir įtraukiančiais, atraktyviais temų pateikimo būdais. Visgi, MRU lektorė ir dailininkė, programos „Vizualinė komunikacija“ vadovė Edita Dalia Rakauskaitė pastebi, kad ne mažiau svarbus nei mokymų turinys buvo ir žmogiškasis faktorius. Jos teigimu „užmegztas ryšys su mokiniais, mokytojais, menininkais – tai ryšys į ateities kūrybines vizijas“.

 

MRU docentė, programos „Karjeros valdymas“ vadovė Violeta Jegelevičienė prideda, kad ugdymo veiklose dalyvavo „šaunių mokinių grupė, kurie savo darbais, atradimais ir asmeniniu ryžtu įrodė, kad yra pasiruošusi deramai atlaikyti XXI amžiaus iššūkius“. Panašia patirtimi dalijosi ir kita šios programos lektorė – Agata Katkonienė: „Aš kaip dėstytoja patyriau labai daug teigiamų emocijų, nes programoje dalyvavo labai šviesus ir pozityvus jaunimas, motyvuotas. Vien tas faktas, kad jie „paaukojo“ mokymams apie 9 atostogų dienas sako, kad jiems rūpi ateitis ir jie pasiruošę į save investuoti“. Turbūt ne veltui, po išties intensyvių mokymų, išsiskirti buvo sunku tiek mokytojams, tiek mokiniams – sako MRU Psichologijos instituto direktorius, programos „Pažink save ir kitus bendravime“ vadovas Antanas Valantinas.

 

LOW AIR Vilniaus miesto šokio teatro direktorius, programos „Šokio architektūra“ vadovas Laurynas Žakevičius pastebi ir kitą organizuotų neformaliojo ugdymo užsiėmimų privalumą. Jo teigimu, projekto įgyvendinimas sudarė sąlygas formuotis didmiesčių ir mažesnių Lietuvos miestų partnerystei, kuri leidžia dalintis tarpusavio patirtimi, gerinti siūlomų paslaugų kokybę bei praplėsti veiklos ribas.

 

Neformaliojo ugdymo programų įvairovė, srities specialistų įsitraukimas tiek į programų kūrimą, tiek į jų įgyvendinimą, leido pasiekti maksimalių rezultatų: mokiniai iš visos Lietuvos noriai iškeitė savo atostogas į dalyvavimą užsiėmimuose, išbandė įvairias veiklas, gilino žinias įvairių ekskursijų, eksperimentų ir projektų įgyvendinimo veiklose.

 

Tiesa, VDU Švietimo akademijos dėstytoja, visų UAB „Biznio mašinų kompanija“ vykdytų programų koordinatorė ir programos „Socialiniai inovatoriai“ vadovė Auksė Petruškevičiūtė pastebi, kad „labai įdomu būtų susitikti su programos dalyviais po kelerių metų, kad „pamatuotume“ ką jiems davė dalyvavimas programoje“.

 

Tuo tarpu, šiandien programos dalyviai klausia, kada bus tęsinys?

 

 

* UAB „Biznio mašinų kompanija“ dirba švietimui nuo pat įmonės įkūrimo 1994 metais: ji teikia švietimo sektoriui specializuotas prekes, vykdo įvairius švietimo projektus, kurių metu kuriamos skaitmeninės mokymo(si) priemonės, platformos, mokytojų darbo įrankiai. Nuo 2008 metų įmonė vykdo mokymus mokytojams, organizuoja kvalifikacijos kėlimo kursus tiek moksleiviams, tiek mokytojams. Įmonė veikia tiek formaliojo, tiek neformaliojo švietimo srityse

Partneriai

Klientų aptarnavimas

2020 © Visos teisės saugomos. UAB „Education & Business Technologies“

Sprendimas: www.webmod.lt