ES finansuojami projektai valstybinėms profesinio mokymo įstaigoms

Šiuo metu yra paskelbtas kvietimas teikti paraiškas konkursiniam projektui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą konkursinės paramos priemonei Nr. 09.1.2-CPVA-V-722 „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra” siekiant padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą, investuojant į profesinio mokymo įstaigų infrastruktūrą.

 

Didžiausia  projekto įgyvendinimui skiriama finansavimo lėšų suma – 500.000,00 Eur.

Projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Partnerystė projekte negalima, tačiau pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

 

Šiame projekte gali dalyvauti valstybinės profesinio mokymo įstaigos, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, išskyrus profesinio mokymo įstaigas, kurios gavo finansavimą pagal 09.1.2-CPVA-V-721 priemonę „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“, pasirenkant jiems aktualią veiklą/as:

 

 

Daugiau informacijos apie dalyvavimą projekte galite rasti http://www.eduforumas.lt/es-projektai/, paraiškų teikimo laikotarpis – iki 2019 m. liepos 29 d. (imtinai).

 

Partneriai

Klientų aptarnavimas

2020 © Visos teisės saugomos. UAB „Education & Business Technologies“

Sprendimas: www.webmod.lt